Lift Conference: The Sharing Economy Backlash / by Catherine Van Holder

Lift Conference is an event built around a community of pioneers who get together in Geneva to explore the social implications of new technologies, with the purpose to inspire and connect. Ine and I went to get inspired and to report on the event for FlandersDC, resulting in several blog posts. This is one of them.


Lift Conference, dag 2, 4 sprekers die elk vanuit hun eigen hoek hun licht laten schijnen over ‚The Sharing Economy Backlash’ : Scott Smith (critical futurist), Arnaud Bertrand (founder of Housetrip.com), Joel Serra (eatwith.com), Anais Rassat (open stage).

Huizen, auto’s, gereedschap, de laatste jaren delen, huren en lenen we en masse. Airbnb, Gidsy, Uber,… Rachel Botsman plaats ze samen onder de noemer Collaborative Consumption, Michel Bauwens spreekt over p2p Economy, nog anderen hebben het overSharing EconomyGig Economy, …..

De opkomst van de eerste p2p netwerk modellen ligt een tijdje achter ons, het bestaan ervan is ondertussen gemeengoed geworden. Volgens Scott Smith komen we zelfs op het punt dat het standaard business model van start-ups als volgt kan samengevat :


Joel Serra van eatwith.com (“It’s like Uber, but for food”) herneemt enkele van de voornaamste redenen die Rachel Botsman enkele jaren terug mooi beschreef in het boek dat samen met Roo Rogers schreef, What’s Mine Is Yours.

Wij waren in November in Bali op reis waar we enkele dagen verbleven, in de villa van een fashion designer, die haar tijd verdeelt tussen Australië en Bali. De keuze voor Airbnb werd op dat ogenblik ingegeven door diezelfde authenticiteit van de ervaring, lokale verankering, alternatieve manier om boeiende mensen te leren kennen,…. Bij tijden een welgekomen verfrissing in een wereld met een overvloed aan onpersoonlijk kapitalisme, een uiting van een verlangen naar een humanere samenleving, één waarbij mens opnieuw tegenover mens komt te staan. De terugkeer van de ‘ons kent ons’ en de verankering in de dorpsgemeenschap, maar dan in een samenleving van mensen die on the go zijn en een groter oppervlakte bestrijkt.

Tegelijkertijd stelt Scott Smith (terecht) de vraag of wat wij onder de noemer Sharing Economy plaatsen wel degelijk authentiek en een heel ander soort economisch model is. Is wat men fietsdelen noemt niet gewoon een businessmodel waar men een fiets huurt? En is Uber effectief het delen van auto’s? Of simpelweg een netwerk van micro entrepreneurs waarbij authenticiteit als marketing tool wordt gehanteerd?

Vanuit dat oogpunt is het niet verwonderlijk dat men 2p2 netwerken oneerlijke concurrentie verwijt of het onrecht aankaart over waarom full timers aan veiligheidsvoorschriften zouden moeten voldoen die niet zouden gelden voor micro entrepreneurs. Food for thought.

Wat we vaak zien bij aanvang van nieuwe technologieën is dat het legale kader, waarbinnen men opereert, ontbreekt. Iets wat men ook hier ziet. Vaak is het zo dat wie een activiteit organiseert en aanbiedt via gidsy.com, of wie die 1x per maand kookt voor mensen via eatwith.com niet noodzakelijk ingeschreven is als zelfstandige en niet altijd aan bestaande regulering waaraan bijv. restaurants wel moeten voldoen. Niet altijd uit onwil soms uit onkennis. Hoewel het verplicht is dat logies aangeboden viaairbnb.com voldoen aan de reglementering omtrent vakantielogies en ook alsdusdanig te registreren, is de vraag wie hier op dit ogenblik aan tegemoet komt. Verschillende 2p2 netwerken werken op dit ogenblik nauw samen met regeringen uit verschillende landen om een correct kader op te zetten. Waar dit nog niet gebeurd is vermoed ik dat dit ongetwijfeld in een stroomversnelling zal komen eens de eerste probleemgevallen opduiken. (bijv iemand die via Airbnb een kamer huurt die niet brandveilig is en sterft in een brand).

Bertrand Arnaud van Housetrip liet weten dat ze als netwerken meer en meer zelf ook een regulerende en controlerende functie opnemen, en op die manier kwaliteit, betrouwbaarheid en veiligheid proberen garanderen. Een systeem tussen c2c (bijv. ebay) en b2c (bijv. amazon) in. Hun netwerk is immers maar zo sterk als de kwaliteit van wat via hun wordt aangeboden. Of zoals Arnaud Bertrand het zelf verwoord: ‘We’re like a franchise with 300K franchisees: we’re only as good as our hosts.’

Eén van de dingen die binnen #LIFT14 niet (of slechts zeer kort) aangeraakt werden is op welke leest dergelijke regulering dient geschoeid. Ik hoop dat men hierbij het kaf van het koren weet te scheiden. Het kan niet de bedoeling zijn nieuwe mogelijkheden aan banden te leggen met het oog op het afwenden van de disruptie van traditioneel bestaande structuren en sectoren. Ze volledig overboord gooien, ook niet. Immers, ’The goal is not to destroy the old market system but just to slow it down and get it to change.’

Hungry for more? Alle #LIFT14 kunnen hier bekeken worden: http://new.livestream.com/liftconference/lift2014