The Future Summit : Alain De Botton / by Catherine Van Holder

Alain de Botton, zonder twijfel het hoogtepunt van dag, gisteren tijdens The Future Summit 2011. Terwijl men vandaag het nut en de relevantie van filosofie en andere humane wetenschappen in vraag stelt, slaagt hij er eigenhandig in filosofie opnieuw relevant te maken. Via zijn bestseller boeken, maar ook via The School of Life waar men onderricht wordt in “ideas to live by”. Voor wie er gisteren niet bij kon zijn, de Botton gaf een vergelijkbare lezing op TED enkele jaren geleden.

Ik onthoud uit zijn lezing vooral het volgende:

- In moderne tijden bepalen “liefde” en “werk” ons geluk. In de mid 18de eeuw vond een kentering plaats in onze ideeën rond “werk” en “liefde”. We zien werk als geld+creativiteit+zelfontplooiing en de (romantische) liefde staat in voor zowelliefde+sex+huwelijk. Heel ambitieuze doelstellingen die vaak moeilijk te bereiken zijn.

- We leven in een samenleving waar we onze persoonlijke identiteit ontlenen aan wat er op ons visitekaartje staat – werk is het belangrijkste statussymbool in onze huidige samenleving. Emotionele beloningen (liefde) komen via statussymbolen, hence waarom we zo snel aan t lopen zijn om goed te presteren. Onze innerlijke motivatie komt vooral uit de betekenisvolheid van ons werk – voelen dat je een verschil maakt. Hoe minder betekenisvol het werk dat je doet, hoe meer men dit gaat compenseren door een “good paycheck”. De keuze vandaag is: goed geld verdienen vs betekenisvol werk leveren.

How to make the best out of yourself? De nadruk ligt momenteel nog te veel en te vaak op de “lagere” behoeften uit de piramide van Maslow. “Career counseling” wordt in de toekomst zeer belangrijk en zal er helemaal anders uitzien dan we vandaag kennen. Ook de hogere behoeften zullen sterk op de voorgrond komen. (hij verwijst hiermee duidelijk naar het werk van The School of Life)

- We leven in een angstige samenleving. De hoge verwachtingen (you can do it!) veroorzaakt lack of self esteem. Alles is voor iedereen beschikbaar (itt klassenmaatschappij) en succes en falen is iets wat je zelf bepaalt. (meritocratische samenleving vs fortune).

- We hebben nood aan nieuwe vormen van zinvolheid om die angst te lijf te gaan, nieuwe vormen van religiositeit als het ware. Mensen hebben guidance nodig hoe te leven. Innovaties troef in onze samenleving, maar zelden op vlakken waar ze echt toe doen.. waar blijven de innovaties op het vlak van “eenzaamheid”. En wanneer gaan merken beginnen tegemoet komen aan onze “hogere” noden. (Ook hier verwijst hij duidelijk naar enkele van de innovaties waar hij in het kader van ‘the school of life’ mee bezig is. Denk aan de minibar for the mind en de Sunday Sermons die maandelijks in The School of Life georganiseerd worden.)